Josef Kostka 1912 - 1996

termín: 2006/05/30 - 2006/07/02
instituce: Nitrianska galéria (1999- )
typ výstavy: autorská

poznámka:
Salón
Výstavu národného umelca akad. sochára Jozefa Kostku zaradila Nitrianska galéria do svojho dramaturgického plánu v spolupráci so Záhorskou galériou v Senici a Galériou Jozefa Kostku v Bratislave.
Jozef Kostka patrí k významným zakladateľským osobnostiam moderného slovenského sochárstva. Tvorbu autora charakterizuje mnohotvárne invenčné bohatstvo sochárskej produkcie, ktorá bola podmienená jeho rozsiahlym kresliarskym dielom. Poetika, snivosť, ale aj naliehavá dramatickosť nachádza odozvu predovšetkým vo figurálnej plastike.
Jozef Kostka pedagogicky pôsobil na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave, od založenia VŠVU v Bratislave bol v r. 1949 – 1973 vedúci Oddelenia figurálneho sochárstva, v r. 1955 – 1959 bol rektorom VŠVU. Bol držiteľom mnohých významných cien a vyznamenaní.