Ocenení ilustrátori BIB 2005 / Oceneni slovenskí ilustrátori 1967 - 2005

termín: 2006/06/01 - 2006/07/02
instituce: Štátna galéria v Banskej Bystrici
typ výstavy: kolektivní