Dana Puchnarová: Geometria spiritualis

termín: 2006/08/31 - 2006/08/27
instituce: Galerie města Plzně
typ výstavy: autorská

poznámka:
nadzemí i podzemí