Beton - projekt ročníkových prací studentů Ateliéru sochařství II FVU VUT v Brně

termín: 2006/05/19 - 2006/10/22
instituce: Muzeum města Brna
typ výstavy: kolektivní