Jak češi objevovali jazz

termín: 1973/02/23
instituce: Divadlo hudby OKS
typ výstavy: kolektivní