Daniela Vinopalová - Vodáková: Hledání tvaru

instituce, obec, adresa
České muzeum výtvarných umění, Praha, Husova 19-21