Umělecké kovářství - SUPŠ v Trutnově

termín: 1983/04/06 - 1983/05/08
instituce: Divadlo hudby OKS
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Program doplní krátké filmy o umění kovářů a kovotepců