Dawid

termín: 2001/09/04 - 2001/10/30
instituce: Galerie Priska Pasquer
typ výstavy: autorská