6 x 1 ze SUPŠ sv. Anežky České - práce studentů

termín: 2006/05/17 - 2006/06/09
instituce: Galerie Měsíc ve dne
typ výstavy: kolektivní