Těžké doby bez taktu: Koncertní studie užité vojenské hudby

termín: 1997/06/05
instituce: Divadlo Husa na provázku
typ výstavy: hudební vystoupení/koncert