VII. bienále prací výtvarného oboru ZUŠ - Cestujeme po Evropě

termín: 2006/05/06 - 2006/06/18
instituce: Městské muzeum
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Nádvoří a galerie