Oděv a jeho doplněk 2005

termín: 2006/05/19 - 2006/10/22
instituce: Muzeum Jana Amose Komenského
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Sloupový sál