Modernism - Designing a New World

termín: 2006/04/06 - 2006/07/23
instituce: Victoria and Albert Museum
typ výstavy: kolektivní