Česká malba dnes. Kresba a grafika osobností českého umění 20. století.

termín: 2003/06/24 -
instituce: Muzeum umění Benešov
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
stálá expozice