Němí svědkové vlády lucemburků

termín: 2006/02/15 - 2006/09/30
instituce: Lapidarium Národního muzea
typ výstavy: kolektivní