Milan Laluha: Záznamy zanikajúceho sveta

termín: 2006/04/01 - 2006/09/30
instituce: Galéria Márie Medveckej
typ výstavy: autorská