České malířství 1907 - 1939 - Poklady ze sb. ČMVU v Praze a Krajské galerie výtv. umění ve Zlíně

termín: 2006/04/21 - 2006/06/25
instituce: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
typ výstavy: kolektivní