Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě

termín: 2003
instituce: Dům umění v Opavě
typ výstavy: kolektivní