Tomáš Císařovský: Korčula 94

termín: 1995/05
instituce: Kabinet grafiky
typ výstavy: autorská