Ján Hubinský: Písané hlinou

termín: 2006/03/03 - 2006/04/09
instituce: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
typ výstavy: autorská