Jan Ambrůz: O lehkkosti a tíži

termín: 2003/09/02 - 2003/10/02
instituce: Galerie Ars
typ výstavy: autorská