XIII. ročník medzinárodného festivalu Dni Európskeho filmu

termín: 2006/01/30
instituce: Kino Aero
typ výstavy: filmová projekce