Jan Ambrůz: O lehkkosti a tíži

termín: 1993/07/20 - 1993/09/03
instituce: Galerie Aspekt
typ výstavy: autorská

poznámka:
současně galerie pořádá prodejní výstavu výtvarných děl z depozitáře