Una giornata particolare (1977, 105 min.)

termín: 2006/03/27
typ výstavy: filmová projekce