Ilja Sainer: Malý velký příběh: Nevystavené obrazy Ostrovů 1998-99, Pocta Gustavu Mahlerovi

termín: 2006/05/04 - 2006/05/05
instituce: Nová radnice, Předsálí zasedací síně
typ výstavy: autorská

poznámka:
při příležitosti 1. mezinárodní konference Hledání nové Evropy 2006