Talichův komorní orchestr a hosté / Talich Kammerorochester und seine Gäste

instituce, obec, adresa
Rakouské kulturní fórum, Praha, Jungmannovo nám. 18