Talichův komorní orchestr a hosté / Talich Kammerorochester und seine Gäste

termín: 2006/02/27
instituce: Klášter sv. Anežky České
typ výstavy: hudební vystoupení/koncert