Vladimír Gebauer: Obrazy, krabice, kresby

termín: 2006/04/12 - 2006/06/09
instituce: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
typ výstavy: autorská