Umění západní Afriky

termín: 2004/06/03 - 2004/09/26
instituce: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Jednou z důležitých linií dlouhodobé výstavní koncepce Muzea umění Olomouc je představování významných soukromých sbírek, které obsahují nejen jedinečná umělecká díla, ale jsou pro širokou veřejnost přitažlivá a poučná i svým konkrétním zaměřením. Na jeden z posledních projektů této řady, věnovaný v minulém roce českému a slovenskému naivnímu a lidovému umění včetně projevů tvůrců z okruhu l’art brut, nyní navazujeme díky sběrateli Rolandu Hutterovi jedinečným pohledem do úchvatného světa africké kultury, založeného na hluboké úctě k předkům a tradici vůbec.
Soubor asi 200 vystavených afrických předmětů – masek představujících nejrůznější duchy a také duše předků, soch zpodobujících předky a předkyně, mosazných prstenů a náramků plnících roli prestižního symbolu i rituálních předmětů, košíků a textilií, v neposlední řadě i souboru rituální a užitkové keramiky – je výsledkem mnohaleté sběratelské činnosti sochaře a milovníka exotického umění Rolanda Huttera. Sbírka nevznikala, jak je u evropských sběratelů dosti časté, nákupy v obchodech se starožitnostmi anebo výměnou s jinými sběrateli, ale terénními sběry přímo v západní a střední Africe, kam Roland Hutter dosti pravidelně zajížděl. Díky tomuto mimořádnému sběratelskému nasazení se podařilo shromáždit soubor, ve kterém najdeme celou řadu velmi starých kusů a jen minimální množství předmětů, jejichž vznik byl ovlivněn evropskou poptávkou po kuriozitách či „zaručeně pravých“ starožitnostech. Vystavené předměty pokrývají časovou škálu od 18. století až po druhou polovinu 20. století a dokládají umělecký vývoj v několika vybraných oblastech.
V kolekci jsou předměty pocházející z území národa Dogonů z Mali, dále dřevořezby od Mosiů a Bobů z Burkiny Faso, podoby předkyní a předků od národa Bagů z Guineje a také masky i sochy z dílen fangských řezbářů z Gabunu.
Výstavu, která je v Olomouci představena ve světové premiéře a jejíž dosah má jednoznačně mezinárodní charakter, po odborné stránce připravil Josef Kandert, přední specialista na africké umění u nás.
-jk-