I IMAGE stredoeurópske pribehy o sebe

osoba, narození
Alt Hynek, 10. 5. 1976
Dostálková Daniela, 14. 11. 1979
Fabricius Anna,
Grzeszykowska Aneta, 1974
Hojstričová Jana, 7. 8. 1972
Kerekes Gabór, 1945
Nimcová Lucia, 11. 11. 1977
Omulecki Igor,
Smaga Jan, 1974
Vajd Aleksandra, 20. 7. 1971