Italské renesanční umění z českých sbírek: Kresby a grafika

termín: 1997/06/19 - 1997/08/24
instituce: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Výstava kreseb a grafik, uchovaných v českých sbírkách, zahrnuje období od sklonku 15. století až po dobu vyznění renesance v mohutném uměleckém proudu vrcholného manýrismu.
Mezi nejstarší kresby patří list F. Lippiho, tvořícího ve Florencii, zatímco generaci Raffaela, mistra působícího v Urbině, Florencii a Římě, zastupují Sebastiano del Piombo a M. Raimodni, který do kresby a zvláště pak do grafiky převáděl raffaelovská témata. Jednotlivá umělecká střediska, soustředěná do italských měst, začínala po r. 1520 přijímat názor manýrismu. V Parmě byl novátorem uměleckých myšlenek Correggio, na něhož navázali M. Anselmi a bravurní kreslíř Parmigianino a Niccolo dell Abbate, který pak pracoval pro francouzského krále ve Fontainebleau. G. M. Bedoli dovršoval umění školy v Parmě až do šedesátých let 16. století.
V Bologni rozvinuli římskou tradici B. Lame, zv. Pupini, B. Passarotti nebo O. Samacchini, čerpající z vrcholných manýristů, jako byl F. Salviati. Tradičními uměleckými centry však byly Florencie, Řím a Benátky. Benátky svou tradici odvozovaly z umění mistrů z rodiny Belliniů, V. Carpaccia a Giorgiona. Neopomenutelnou osobností pak byl Tizian. V představované kolekci kreseb lze najít díla Jacopa dal Ponte, zv. Bassano nebo P. Veronesa, pokračovatelů těchto tradic. Řím a Florencie byly formovány po dvě desetiletí Raffaelem a po jeho smrti Michelangelem. Z jeho následovníků v českých sbírkách kreseb najdeme B. Franca, Girolama da Carpi nebo Perina del Vaga. Mezi svébytné osobnosti patří zároveň Polidoro da Caravaggio a G. Romano, který závěr svého tvůrčího života trávil v Mantově výzdobou paláců tamních vévodů. Vyznění této epochy je pak spojeno se jmény v Římě pracujícího T. Zuccariho a G. Vasariho, který působil na dvoře Medicejů ve Florencii, vrcholných manýristů, jejichž umělecký projev vyhraňoval dědictví renesance do neobvyklých forem.
Výstava nepředstavuje jenom fondy Grafické sbírky NG, ale i Moravské galerie v Brně, Památníku národního písemnictví v Praze, muzeí v Opavě a Teplicích a konečně arcibiskupské sbírky v Kroměříži, odkud sběratelské tradice vedou až k anglickým králům 17. století.
Výstava měla premiéru na přelomu loňského a letošního roku v Národní galerii v Praze. O významu a jedinečnosti této výstavy svědčí i skutečnost, že záštitu nad jejím pořádáním jak v Praze, tak i v Olomouci převzal italský velvyslanec v České republice.
-mz-
Výstava pořádaná pod záštitou velvyslance Italské republiky v České republice Jeho Excelence Maurizia Moreny