Jan Jemelka: Obrazy, grafika, Otmar Oliva: Sochy

termín: 1989/07/06 - 1989/08/20
instituce: Krajské vlastivědné muzeum
typ výstavy: kolektivní