Umělci čistého srdce / Artists of pure heart: Naivní a lidové umění, art brut / Naivist and folk art, art brut: Sbírka Pavla Konečného / Pavel Konečný Collection

termín: 2001/11/15 - 2002/01/27
instituce: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Autentický projev umělců, kteří stojí mimo oficiální i neoficiální profesionální tvorbu, poutá v celém světě stále větší pozornost. Ovlivňuje a inspiruje tvorbu i tzv. vysokého umění, je živým pramenem původních esteticko – významových hodnot výtvarného výrazu. Přesvědčuje svým citovým nábojem a živou naléhavostí. Původní, lidové a naivní umění v českých zemích patří bezesporu k pokladům kulturního bohatství; jde o specifický fenomén, jehož rozsah a působivost nejsou zdaleka ještě doceněny. Společným znakem tří proudů této tvorby, naivního a lidového umění a art brut (umění v surovém stavu) je vedle neškolenosti autorů jejich autenticita a původnost invence.
Dalším projektem navazujícím na tradici výstav neprofesinálního autentického výtvarného projevu v Muzeu umění Olomouc (viz výstavy Oinirické vize Anny Zemánkové, 1999, Anselmo Legnani - outsider osudem, 2000) je výstava soukromé sbírky olomouckého sběratele Pavla Konečného. Třiadvacet autorů z okruhu naivního a lidového umění a art brut – Václav Beránek, Matej Čupec Eva, Droppová, Andrej Hankovský, Josef Heja, Josef Chwala, Vincenc Jahn, Jozef Kňazko, Marie Kodovská, František Košík, Františka Kudelová, Václav Kudera, Ján Labuda, Cecilie Marková, Joža Mrázek Hořický, Josef Raiman, Antonín Řehák, Zbyněk Semerák, Natalie Schmidtová, Štefan Siváň, Ondrej Šteberl, Leoš Wertheimer, Anna Zemánková, je zastoupeno více než dvěma sty prací. Mnozí z uvedených autorů jsou dnes uznávanými představiteli autentické tvorby i v mezinárodním kontextu.
Přibližně v roce 1971 začal Pavel Konečný se svou sběratelskou aktivitou, kterou měl možnost rozvíjet v dalších letech, kdy také jako ředitel a dramaturg Divadla hudby v Olomouci ve své profesionální práci objevoval, zprostředkovával a popularizoval tvorbu mnoha tvůrčích osobností z uvedených okruhů. Podílel se mj. na přípravě řady výstav z oblasti naivního umění
(M. Kodovská, C. Marková, F. Kudelová, V. Beránek, Z. Semerák), pořadů, tisků a filmů.
Spolupráce profesionální instituce galerijního zaměření s majiteli speciálních sbírek přináší do výstavních aktivit inovaci a nové impulsy, zároveň potvrzuje závažnost a nezastupitelnost soukromého sběratelství. (Muzeum umění Olomouc si tuto zkušenost ověřilo na nedávné výstavě Thonet / Porýní, Vídeň, Morava, na níž byl prezentován soubor nábytku ze sbírky Jiřího Uhlíře).
U příležitosti výstavy vychází v nakladatelství Ottobre 12, Velehrad stejnojmenná kniha, která je jednou z mála českých odborných publikací zabývajících se problematikou naivního a lidového umění a art brut. Kniha vychází v česko – anglickém vydání, má německé a francouzské resumé a bohatá obrazová výbava knihy ilustruje tvůrčí profily třiadvaceti autorů ze sbírky Pavla Konečného.
-aš-