Jan Bauch: Výber z diela z rokov 1928 - 1983 k 85. narodeninám

termín: 1983/12 - 1984/01
instituce: Slovenská národná galéria, Vajanského nábrežie
typ výstavy: autorská