Jan Bauch

termín: 1976/09 - 1976/10
instituce: Mánes
typ výstavy: autorská

poznámka:
na pozv. Jan Bauch: Výběr z díla