Universitas Olomucensis 1573 - 1946 - 1996

termín: 1996/09/12 - 1996/10/06
instituce: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
typ výstavy: kolektivní