Jan Bauch: Výstava obrazů, kreseb a soch z posledních let

termín: 1965/09/05 - 1965/10/10
instituce: Výstaviště Černá Louka
typ výstavy: autorská