Jan Bauch: Ukázky z díla z let 1948 - 1956

termín: 1956/11/16 - 1956/12/08
instituce: Kabinet umění
typ výstavy: autorská