Jan Bauch

termín: 1945/11/14 - 1945/11/28
instituce: Galerie V. Hořejš
typ výstavy: autorská