Jan Ambrůz: O lehkkosti a tíži

termín: 1995/02 - 1995/03
instituce: České muzeum výtvarných umění
typ výstavy: autorská