Zdeněk Kolářský - nová stálá expozice medailí, mincí, sochařských prací

termín: 2005/11/26 - stálá expozice
instituce: Městské muzeum
typ výstavy: autorská