Inšpiratívna slovenská krajina alebo hostia Paľa Mihalku

termín: 2005/10/21 - 2005/12/04
instituce: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
typ výstavy: kolektivní