Ján Ilavský 1924 - 2004: Výtvarné dielo

termín: 2005/10/08 - 2005/11/13
instituce: Galéria umelcov Spiša
typ výstavy: autorská