David Drábek: Embayo anebo automobily východních Čech

termín: 2006/01/10
instituce: Divadlo hudby OKS
typ výstavy: divadelní představení