S ilustracemi Vojtěcha Kubašty jsem se...

autor textu: Ladislav Janouch
rok vydání: 2013
typ dokumentu: podřazený dokument
počet stran: 1 (pozn.: nestránkováno)
jazyk: český
nadřazený dokument: Vojtěch Kubašta: Grafiky, knihy, prostorové obrazy,

poznámka:
-
S ilustracemi Vojtěcha Kubašty jsem se poprvé setkal v raném dětství ve veršované knize Čeňka Sováka (1902–1982) Zvířátka a sedm loupežníků. Vydalo ji v roce 1945 nakladatelství Vyšehrad a patřila do edice veršovaných, bohatě ilustrovaných pohádek, jejíž založení můj otec, který v té době pracoval ve Vyšehradu jako redaktor dětské literatury, inicioval. (Ve stejném roce v edici vyšla pohádka Jana Aldy Sůl nad zlato s obrázky Jana Herinka, o rok dříve Perníková chaloupka Václava Renče s ilustracemi Jiřího Trnky). - Vyšehrad vydal i další knihy vypravené Vojtěchem Kubaštou: Marie Fričová-Josefů: Co se vskutku přihodilo v pohádce (1943), Václav Deyl: Příběhy z medové stráně (1943), Jaroslav Janouch: U Toledské brány (1944), druhé vydání Medvídka Pu (1949) Alana Alexandra Milneho v překladu Hany Skoumalové. Jako budoucího výtvarníka mě také zaujaly kolorované litografie pražských budov a zákoutí, které u nás doma visely zarámované v pokoji – Chrám sv. Víta, Hradčanské náměstí, Loreta, Strahov, Chrám sv. Mikuláše, Malostranské věže, Staroměstské náměstí…
Potom jsem na čas na Vojtěcha Kubaštu pozapomněl.
O to větší bylo mé překvapení a nový zájem, když jsem kolem roku 1967 objevil jeho trojrozměrné výjevy, příběhy a pohádky, získal jeho prvá prostorová díla – betlém vydaný v roce 1967 Charitou, Kolumbovy lodě na cestě do Ameriky, dvě knihy vydané Artií. Už v té době nebylo jednoduché Kubaštovy knihy pořídit, vyráběly se hlavně na vývoz, v cizině byl o ně veliký zájem.
Postupně jsem objevoval Kubaštovo ilustrátorské a typografické umění, plakátovou tvorbu, reklamní tisky a volné grafiky, zejména vyobrazení pražských památek a vedut, obdivoval jeho novátorský přístup k vytváření prostorových objektů, pohlednic, pohádek, obrazů. Jako školený architekt měl k trojrozměrnému zobrazení předpoklady, rozuměl konstrukcím budov a do detailů znal stavební slohy, výjimečnou prostorovou představivost dokázal spojit s pohádkovou fantazií.