Hamburger Abendblatt

rok vydání: 1966/07/28
typ dokumentu: periodikum
ročník: 19
číslo: 173
jazyk: německý