Úzkost (1933 - 1942)

osoba, narození
Bydžovská Lenka 13. 12. 1956