Elektronika, měsíčník pro elektronizaci národního hospodářství

rok vydání: 1987/12/14
typ dokumentu: periodikum
ročník: 1
číslo: 7
počet stran: 48 + (4)
jazyk: český