Elektronika, měsíčník pro elektronizaci národního hospodářství

obálka Jiří Hůla