Elektronika, měsíčník pro elektronizaci národního hospodářství

instituce, obec, signatura, poznámka
Národní knihovna České republiky, Praha, Nc 1318,